...Kees...

Toneelspelen en mijn ervaring binnen de vereniging...

In 1987 ben ik lid geworden van deze geweldige vereniging ¨Het Abele Spel¨, mijn eerste rol heb ik gespeeld in 1988

Al die jaren ben ik met plezier naar de repetities gegaan, ook als ik eens geen rol had ging ik even kijken hoe het er voorstond gewoon voor de gezelligheid.

Je hoort bij de familie, en als je eenmaal bevangen bent met de toneelmicrobe dan raak je ze nooit meer kwijt. Ik heb altijd fantastische rollen gespeeld dat varieerde van kasteelheer in een kinderstuk tot boef en inbreker in een volwassenen stuk. Ik heb nog nooit een rol gehad waarvan ik dacht ¨Dit vind ik niet fijn om te spelen¨ Ook heb ik al die jaren -eerst onder leiding van Jan Verhees- het decor gemaakt . Iets waar we de laatste jaren een hele ploeg voor hebben en dat is ook weer gezellig om te doen . Gewoonlijk zijn we op woensdag gezellig met enkele mensen samen aan het decor aan het werken. Kortom ik heb maar van een ding spijt en dat is dat ik niet 10 jaar eerder begonnen ben met toneel spelen.

Groetjes Kees Verhagen

Kornelis Smit in het nieuwe toneelstuk